Sunday, April 16, 2023

QUÀ TẶNG TRONG CHIẾN TRANH (THƠ- TRẦN MỘNG TÚ/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 


https://www.youtube.com/embed/v46AcdAohd0

 

Quà Tặng Trong Chiến Tranh

(thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng)
 
Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh

Anh tặng ngôi sao bạc
Kèm trong chiếc bội tinh
Thêm hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

Em tặng anh mây trời
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

Anh xin em tạ lỗi
Đành hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau.

 


No comments: