Monday, May 15, 2023

30 THÁNG TƯ, MỘT NGÀY PHẢI NHỚ (NHƯ NGUYỆT)

 

30 tháng Tư, một ngày phải nhớMỗi sáng thức dậy

Thấy tâm bình an

Hôm nay cũng thế

Cho đến khi nghe…

... bản nhạc rất buồn

*

30 tháng Tư

Không như mọi ngày

Ngày đó thê lương

Xáo trộn, đau thương…
ngoài sức tưởng tượng
Chao đảo, vô thường!

*

30 tháng Tư

Làm sao quên được?

Hơn bốn mươi năm

Hơn nửa đời người

Mà chẳng sao quên

*

Đừng nhớ quá khứ

lo tương lai

Chỉ biết hiện tại

Tôi biết thế chứ

Nhưng… cho tôi nhớ

Nhớ mãi ngày này!

*

30 tháng Tư, 1975

Ngày Quốc Hận

Nhớ mãi không quên

Không muốn thờ ơ

Một ngày phải nhớ!

Nhớ mãi ngày này

Như Nguyệt

No comments: