Saturday, May 20, 2023

ƠN ANH (BẰNG SƠN)

                 


Ơn Anh

 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

 

 

Cậu bé nhỏ tay ôm cờ tổ quốc

Ngã nón chào người chiến sĩ quang vinh

Vì quê hươnge quên hạnh phúc riêng mình

Liều thân xác hy sinh đền nợ nước

 

Nhìn khoé mắt lệ từ đâu chợt ứa

Tuổi ngây thơ em đã biết buồn ư???

Hay chỉ là một thoáng chút suy tư

Trong ánh mắt long lanh đầy biểu cảm

 

Trên mảnh đất bình an không lửa đạn

Nhờ ơn anh đổ máu giữ sơn hà

Bia ngả màu theo năm tháng phôi pha

Hồn tử sĩ vô danh không tên gọi

 

Xin mộ đá lắng nghe lời em nói

Gương anh hùng vạn kiếp mãi không phai

Chí quật cường nợ nước nặng hai vai

Vì dân tộc đời trai không hổ thẹn

 

🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

 

Bằng Sơn

 No comments: