Monday, May 15, 2023

KINH CHIỀU LAN TỎA CÕI HƯ VÔ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                     


Kinh Chiều

Kinh chiều lan tỏa cõi hư vô

Sương khói quanh đây phủ mịt mờ

Giữa cõi hồng trần duyên nghiệp nặng

Lời kinh sao nhẹ tựa vần thơ?!

 

Gửi tiếng yêu thương đến dặm đời

Cho hồn đau khổ bớt chơi vơi

Bến mê ảo mộng mau xa tránh

Kinh rõ chiều nay vạn ý lời !

 

Lòng người bỗng sáng tựa trăng sao

Như cả mùa xuân rợp hoa đào

Từng ý từng lời xây cõi phúc

Yên bình bến giác hết lao xao!

 

Kinh chiều nhẹ tỏa đến muôn phương

Rắc trọn hương hoa xuống nẻo đường

Cho những hồn say mau tỉnh thức

Độ lòng nhân thế ngập niềm thương

 

Nghe tiếng kinh chiều lòng hết mê

Giữ đời chung thủy trọn tình quê

Trần gian xa mã thôi vương bận

Chớ mãi bon chen... lỗi hẹn thề !

 

Hàn Thiên Lương

No comments: