Friday, May 12, 2023

MẸ TÔI (NHẤT HÙNG)

 


MẸ TÔI

 

Chăm con từ thuở còn nằm nôi

Chiều chuộng nâng niu tựa búp chồi

Bé đến trường ngôn phong chỉ bảo

Lớn vào đời trí dục vun bồi

Động viên lúc danh va thành bại

An ủi khi nghiệp vướng sụt trồi

Dẫu đến tuổi nào mà mất mẹ

Cốt cui nào khác trẻ mồ côi

 

nhất hùng

 


No comments: