Wednesday, May 17, 2023

THƠ ĐẶNG KIM CÔN - 1975, NHÀ TÔI/ NÓI VỚI NHỮNG CON BÒ

 
Đặng Kim  Côn

 

1975, Nhà Tôi

 

Bảy lăm nhà tôi đấy,

Cha xác vùi rừng hoang

Mẹ tìm Cha cải táng

Mưa nghẹn lòng nghĩa trang

 

Con trai đi cải tạo

Ba thằng con - ba đường

Mút mùa… năm ngày gạo

Núi cao… hoài cao hơn!

 

Mẹ co ro ngục tối

Tội tìm được xác chồng

Rừng hoang và huyệt mộ

Quốc phá đành gia vong!

 

Nhà toàn chị em gái

(Hơn nửa là trẻ thơ)

Chén cơm chan nước mắt

Sớm chiều thăm Mẹ tù

 

Lây lất từng bữa gạo

Lệ mấy nhoà lo âu!

Nỗi đêm đen lập lại

Biết đời trôi về đâu?

 

Nhà âm u màu tang

Bàn thờ đèn leo lét

Hàng xóm nhìn sau trước

Dấp dúi tiền khói nhang

 

Bầy con nheo nhóc đợi

Dìu nhau ngày qua ngày

Cơm áo, rồi phải sống!

Bơi theo giòng đời quay.

 

1977


 

Nói Với Những Con Bò

 

Phải chi đủ những con bò

Ta đâu phải làm chuyện ấy

Con đường nhập kho có khi hằng mươi cây số

Sỏi đá, bùn lầy, ổ gà ổ trâu

Lúa, ngô, khoai sắn, gỗ, đường

Biết về đâu!

Những đồi nương đá sỏi, bom mìn

Đã thành ruộng rẫy

Hoặc đang còn nằm chờ khai hoang

Chắc chi những con bò làm nổi!

 

Mà nếu có đủ những con bò,

Lùa vào đây làm gì đám người bằng này cấp nọ

(Bốc phân, vọc đất có cần đến chữ nghĩa đâu),

Xã hội chỉ còn một màu, đỡ phải canh chừng không phải là hạnh phúc sao

 

Cũng may không đủ những con bò,

Ta còn được nói tiếng cám ơn

Cám ơn những con bò đã để việc cho ta.

 

1978

 

Đặng Kim  Côn

 

No comments: