Sunday, May 14, 2023

MỸ ĐỐI MẶT NGUY CƠ VỠ NỢ- TẠI SAO, HẬU QUẢ VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 


Mỹ đối mặt nguy cơ vỡ nợ - tại sao, hậu quả và cách giải quyết

 

Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Nước Mỹ sắp vỡ nợ nhưng tại sao Mỹ khó tăng trần nợ để vay thêm? Chính quyền của Tổng thống Biden và Hạ viện của Đảng Cộng hòa cần làm gì để đạt được thỏa thuận để giúp cho nước Mỹ không bị vỡ nợ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4tVxSiUegA&t=15s


No comments: