Wednesday, May 3, 2023

VIẾT TẶNG NGƯỜI "TÙ CẢI TẠO" & NHỮNG VỢ TÙ "CẢI TẠO" (NHẤT HÙNG)

 


 

VIẾT TẶNG NGƯỜI "TÙ CẢI TẠO"

 

Mạt thời binh-tướng phải đường cùng

Như hổ sa cơ hết vẫy vùng

Núi thẳm căm hờn thân khổ nhục

Rừng sâu uất hận phận lao lung

Trong bao nghiệt ngã càng kiên định

Giữa mấy đắng cay vẫn thủy chung

Cọp chết để da người để tiếng

Đừng đem thành bại luận anh hùng

 

nhất hùng

 

VIẾT TẶNG NHỮNG VỢ TÙ "CẢI TẠO"

 

Sau tháng tư oan nghiệt bể dâu

Vợ "tù cải tạo" thật cơ cầu

Nắng mưa bươn chải đầy gian khó

Sương gió tảo tần lắm dãi dầu

Tằn tiện dăm đồng leo núi thẳm

Chắt chiu ít gạo lội rừng sâu

Nuôi chồng "học tập" vai gồng gánh

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu

 

Thân gái dặm trường vạn khổ sầu

Cô đơn ngậm đắng nuốt thương đau

Bao mồi cám dỗ không lay chuyển

Lắm mối chào mời chẳng đảo chao

Đã dưỡng mẹ già trong khốn khó

Còn chăm con dại giữa lao đao

Muôn vàn nghịch cảnh truân chuyên quá

Họ đáng vinh danh đáng tự hào

 

nhất hùng

 

No comments: