Tuesday, May 9, 2023

QUÀ TẶNG TRONG CHIẾN TRANH (THƠ- TRẦN MỘNG TÚ/ NHẠC- PHẠM ANH DŨNG)

 


 

Quà Tặng Trong Chiến Tranh

(thơ Trần Mộng Tú-nhạc Phạm Anh Dũng)

Mai Linh Anh Quang trình bày

 


https://www.youtube.com/embed/fC8ZZAacRJA

 

Quà Tặng Trong Chiến Tranh

(thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng)
 
Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mồ xanh

Anh tặng ngôi sao bạc
Kèm trong chiếc bội tinh
Thêm hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

Em tặng anh mây trời
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau

**********

Gifts in Wartime

my gift to you a rose
to bury it inside the newly dug grave
my gift to you my wedding dress
to drape it over the new green tomb

you gave me the silver star

that came along with the  military medal
and the insignia of yellow apricot flowers
that are still shiny for being never worn

I gave you the hanging clouds
the eyes of mine of summer days
I gave you the wintry freeze
In the middle of the spring of life

I gave you the jade-quality time
Of the days of us loving each other
that died right away at the moment
when I received the dreadful news

you gave me non smiling lips
you gave me unclenched hands
you gave me non seeing eyes
A totally non moving form

I beg you,I beg you to pardon me
with the hope of a next life 's reunion
This shrapnel is for you to keep
as a token for us to find each other

Đặng Vũ Vương translated


No comments: