Wednesday, May 24, 2023

PHẬT ĐẢN 2023 (BẰNG SƠN)

 

 


Phật Đản 2023

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

 

Dòng lịch sự ngàn năm còn ghi lại

Một hiền nhân ngày ấy đã ra đời

Ánh trăng tròn rực sáng khắp muôn nơi

Vườn hoa thắm nguy nga dòng vọng tộc

 

Đời thái tử rời cung son điện ngọc

Tìm tịch thanh suy gẩm chữ trần ai

Cứu chúng sinh thoát khỏi ách luân hồi

Đem Phật học loan truyền cho hậu thế

 

Mừng Phật đản chúng con đoàn hậu duệ

Cúi đầu xin ơn đức Phật từ bi

Thích Ca Mâu Ni vạn sự chủ trì

Xua đuổi ý tà ma trừ tạp niệm

 

Giữ phật tâm tạo ơn lành phục thiện

Sống khiêm nhường hỷ xả mọi hờn ghen

Siêng việc công lòng thờ phụng nhang đèn

Đời Phật tử theo chân ngài khổ luyện

 

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 

 

Mừng Phật Đản 2023

 

Bằng Sơn


No comments: