Monday, May 8, 2023

ĐỜI THIẾU ĐÀN BÀ & ĐỜI VÔ VỊ (NHẤT HÙNG)

 


ĐỜI THIẾU ĐÀN BÀ

 

Không gì cũng được, chắc không sao

Nhưng thiếu đàn bà mệt biết bao

Cuộc sống cu ky nhiều vất vả

Đường đời cô độc lắm lao đao

Lấy ai má ấp chia hoan lạc

Đâu kẻ vai kề xẻ khổ đau

Ngày lại ngày qua đầy tẻ nhạt

Đêm về đối bóng suốt canh thâu

 

nhất hùngĐỜI VÔ VỊ

 

Giả như đời hổng có đàn bà

Thui thủi mình ên ta với ta

Sẽ mất niềm đam mê nhạc họa

Chẳng còn nguồn cảm hứng thi ca

Trần ai chán ngắt thôi mơ tưởng

Thế sự buồn tênh hết mặn mà

Vô sắc vô hương ôi tẻ nhạt

Khác chi vườn héo úa không hoa

 

nhất hùng


No comments: