Saturday, May 27, 2023

MỘNG ĐÀO THƠ (HÀN THIÊN LƯƠNG)                                               Mộng Đào Thơ

 

Hoa đào nở giữ vườn đời xuân mộng

Hồn thi nhân thơ thẩn tìm vần thơ!

Đang quang đảng sao bỗng trời lộng gió

Khiến đào thơ xa cách… lạnh đôi bờ!

 

Mơ giây phút trong vườn đào hạnh ngộ

Trái tình xanh ủ kín mộng lên vừa

Thu lại đến vạn lá vàng rơi đổ

Trời âm u mưa rắt hạt lưa thưa!

 

Chiều thu quạnh cảnh vườn đào im vắng

Thi nhần sầu tắt mạch những dòng thơ

Lê từng bước lang thang qua lối cũ

Nghe nhạc đời đang tấu khúc bơ vơ!

 

Rồi mùa đông lạnh lùng sương tuyết đổ

Ai trở về đứng cạnh cội đào xưa

Ai rơi lệ khóc cuộc tình dang dỡ

Vì đào thơ không chín mộng lên vừa!

 

Đành giã biệt về xa sầu viễn mộng

Hồ lệ tan trong thơ ý ngậm ngùi

Cõi vô thường mờ phai bao ước vọng

-Mới gần đây nay biền biệt xa xôi !!

 

27-5-2923

Hàn Thiên Lương

No comments: