Tuesday, May 16, 2023

BẠN LÀ ANH CHỊ EM CỦA TÔI- Monique Bessomo (THÁI LAB - DỊCH)

 


BẠN LÀ ANH CHỊ EM CỦA TÔI -

 

Bài thơ của Monique Bessomo - tháilan dịch

 

Cho dù bạn ở bất kỳ nơi đâu

Phi Châu

Mỹ Châu

Âu Châu

Á Châu

Úc Châu

 

Cho dù bạn là ai đi nữa

Bạn là Da Màu

Da bạn Trắng

Da bạn Vàng

Da bạn Đỏ

Bạn là anh/em trai của tôi.

Bạn là chị/em gái của tôi.

 

Bạn theo Thiên Chúa Giáo

Bạn theo Hồi Giáo

Bạn theo Ân Độ Giáo

Bạn theo Thuyết Vật Linh

Bạn là người Vô Thần

Bạn theo đạo này...bạn theo đạo kia...

Bạn vẫn là anh chị em của tôi.

Bạn thật giàu có, bạn thật nghèo hèn

Điều đó không có nghĩa lý gì

Bạn vẫn là anh em tôi. Bạn là chị em của tôi

 

Bạn không muốn nhìn thấy tôi

Bạn làm kẻ xa lạ với tôi

Tôi không nói cùng ngôn ngữ với bạn

Tôi không có cung cách cư xử như bạn

Tôi không có những tập quán như bạn

Nhưng bạn vẫn luôn là anh em của tôi

Bạn luôn là chị em của tôi.

 

Tôi đã hành xử sai trái với bạn

Tôi không dám thú nhận với bạn

Tôi đã lấy đi những gì thuộc quyền sở hữu của bạn

Tôi đã nói những điều không đúng về bạn

Tôi đã làm những điều bạn không thích

Tôi đã làm điều đó vì tôi cố ý làm

Có thể tôi đã không cố ý gây ra việc ấy

Bạn là anh em tôi, và vẫn là anh em của tôi

Bạn là chị em của tôi và vẫn là chị em của tôi.

 

Chúng ta cãi nhau , có ích gì đâu

Chúng ta đánh nhau, có ích gì đâu

Máu của chúng ta đã đổ ra, có ích gì không

Tôi thật tình xin lỗi bạn

Xin lỗi anh em của tôi

Xin lỗi chị em của tôi

Xin lỗi ! Xin lỗi! Xin lỗi!

 

-- Monique Bessomo= 1999

Où que tu sois
En Afrique
En Amérique
En Europe
En Asie
En Australie
Tu es mon frère. Tu es ma sœur.

Qui que tu sois
Tu es Noir
Tu es Blanc
Tu es Jaune
Tu es Rouge
Tu es mon frère. Tu es ma sœur.

Tu es Chrétien(ne)
Tu es Juif(ve)
Tu es Musulman(e)
Tu es Indou
Tu es Boudhiste
Tu es Animiste
Tu es Athée
Tu es... Tu es... Tu es...
Tu es toujours mon frère.
Tu es toujours ma sœur.

Tu es riche, tu es pauvre
Cela n'a pas d'importance
Tu es mon frère. Tu es ma sœur.

Tu ne veux pas me voir
Tu ne veux pas me sentir
Je ne parle pas la même langue que toi
Je n'ai pas le même comportement que toi
Je n'ai pas les mêmes habitudes que toi
Mais tu es toujours mon frère
Tu es toujours ma sœur.

Je t'ai causé du tort
Je n'ai pas su te l'avouer
J'ai pris ce qui est à toi
J'ai mal parlé de toi
Je t'ai fait ce que tu n'aimes pas
Je l'ai fait à volonté
Je ne l'ai peut-être pas fait à volonté

Tu es et demeures mon frère
Tu es et demeures ma sœur
Inutile de nous quereller
Inutile de nous battre
Inutile de nous couler du sang
Je te demande pardon
Pardon mon frère
Pardon ma sœur
Pardon! Pardon!

No comments: