Saturday, May 13, 2023

NGÀY HIỀN MẪU (NGƯ SĨ)

 NGÀY HIỀN MẪU

 

Vạn nẽo nhân sinh tấm lòng Hiền Mẫu

Mẹ dìu con đi chập chững vào đời

Tiếng  ầu...ơ...con ngủ tuổi nằm nôi

Con khôn lớn trong vòng tay ấp ủ

 

Mẹ lo cho con không bao giờ đủ........

Thương bầy cháu nhỏ thời buỗi can qua

Khói lửa, chiến binh sống chết xa nhà

Mắt Mẹ mờ nhớ con, thương bầy cháu...

 

Vẹn tiết nghĩa bao tấm gương Hiền Nội

Lặn lội tìm chồng núi thẳm rừng sâu

Gởi Mẹ bầy con khuya sớm dãi dầu

Vạn dậm tầm phu thân cò gió bụi.....

 

Buỗi chiến chinh lâm nguy cùng vận nước

Phận làm trai sống chết chẳng ngày mai

Để Hiền Thê tiều tuỵ tấm hình hài

Gian khổ tìm chồng, nuôi con nhỏ dại.....

 

Ngày Hiền Mẫu, vinh danh bậc hiền phụ..!

Trãi hy sinh lao khổ buỗi cơ hàn

Thờ mẹ, nuôi con sớm tối tão tần

Vạn dậm nuôi chồng trung trinh tiết phụ....

 

Ngư Sĩ


No comments: