Wednesday, May 3, 2023

KÝ ỨC BUỒN / QUA CẦU MỚI HAY/ MỘT GÓC BỂ DÂU & HOÀI NIỆM THÁNG TƯ (NHẤT HÙNG)

 


 

KÝ ỨC BUỒN

 

Cứ đến tháng tư lại gợi sầu

Nhớ xuân năm cũ lắm thương đau

Tiêu Buôn Mê Thuộc đành "dồn đáy"*

Mất Tống Lệ Chân khiến "bỏ đầu"*

Đà Nẵng, quân hoang mang sụp đổ

Sài Gòn, dân hoảng loạn lao đao

Triệu người tất tả tranh di tản

Bao cảnh nát lòng giữa bể dâu

 

nhất hùng

*Chiến Lược: Nhẹ Đầu - Nặng Đáy - “Light at the Top, Heavy at Bottom” 

hay (Bỏ Đầu - Dồn Đáy) Của TT NVT Trong Tháng 4/ 1975

 

 

QUA CẦU MỚI HAY...

 

Tháng Tư lại gợi nhớ thương đau

Thân phận bại binh quá thảm sầu

Quốc phá lòng đau như ruột thắt

Gia vong dạ xót tựa gan bào

Muôn điều nghiệt ngã ngày hồng thủy

Vạn cảnh tang thương buổi bể dâu

Ngậm đắng nuốt cay thời mạt vận

Đoạn trường nỗi ấy đã qua cầu*

 

nhất hùng

*Đoạn trường ai có qua cầu mới hay (Nguyễn Du)

 

 

MỘT GÓC “BỂ DÂU”

 

Giữa “bể dâu”, đời thật khó lường

Trên voi xuống chó đổi ngang xương

Nhân quần biến thái hư cương kỷ

Xã hội đảo điên nát ngũ thường

Vạn kẻ đành băng rừng nghiệt ngã

Triệu người phải vượt biển bi thương

Họ liều bởi sống trong vô vọng

Đã đói khổ còn gặp bất lương

 

nhất hùng

 

 

 

 

HOÀI NIỆM THÁNG TƯ

 

Tháng tư năm ấy nổi cuồng phong

“Trời sập” sinh bao cảnh não lòng

Năm “Tướng” bại binh đành tuẫn tiết

Ba “Quân” thất trận phải cùm gông

Vượt biên biển hiểm, con lìa mẹ

Tù ngục rừng thiêng, vợ biệt chồng

Thay chủ đổi ngôi “voi xuống chó”

Triệu người phải bỏ xứ lưu vong

 

nhất hùng

 


No comments: