Wednesday, May 24, 2023

GIÀ HÓA TRẺ: thơ Ý Nga, tranh Vi Vi, trình bày chữ ký: Trần Đình Thục, Bảo Trâm

 GIÀ HÓA TRẺ: thơ Ý Nga, tranh Vi Vi, trình bày chữ ký: Trần Đình Thục, Bảo Trâm

NÓN LÁ

AI NGHIÊNG

 

Lũy tre cong, xanh xanh.

Rặng dừa nước mé kinh,

Khoe xuồng thon thon nhỏ

Cặp bên mái nhà tranh.

 

Khói lam chiều nhà ai

Thơm nồng hương từ bếp

Nắng hoàng hôn trườn dài

Ven bờ hoa chen sắc.

 

Nước lửng lờ trong vắt

Mơn sắc tím lục bình,

Chim líu lo ca hát

Nhìn nón lá ai nghiêng.

 

Ý Nga

16-2-2014.