Monday, May 22, 2023

NHỚ LẠI NGƯỜI XƯA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


 

Nhớ Lại Người Xưa

 

Giờ nầy biết người ở nơi đâu?

Nổi trôi tang hải đến nơi nào ?

Vẫn còn xuôi ngược trên trần thế

Hay đã nằm yên dưới mộ sâu !?

 

Sau một mùa thi dưới mái trường

Người đi người ở lạc mười phương

Lòng tôi mãi mãi còn thương nhớ

Bóng dáng ai kia thuở chung trường!

 

Trong tôi lưu mãi một bóng hình

Thơ ngây tà áo còn trắng trinh

Nụ cười như nụ hồng rạng rỡ

Lưu dấu lòng tôi dáng nữ sinh !

 

Sau cuộc tang thương người thế nào?

Còn tôi áo trận thật gian lao

Giờ đang lưu lạc phương trời lạ

Ngậm ngùi ngày tháng nỗi thương đau!

 

Buồn lắm người ơi cảnh đổi dời

Bao nhiêu mộng đẹp đã tàn rơi

Bao nhiêu mơ ước đâu còn nữa

Tỏ thật cùng ai!- chẳng chuyện chơi!

 

Mong người hạnh phúc dẫu nơi nào

Tôi luôn thương nhớ!- biết người đâu?

Tình tôi vạn thuở về phương ấy

Rõ dấu người xưa giấc mộng đầu !

 

20-5-2023

Hàn Thiên Lương

No comments: