Sunday, May 7, 2023

THÁNG TƯ TƯỞNG NHỚ (MINH THÚY THÀNH NỘI)

 


 

-Tháng Tư Tưởng Nhớ

 

Tháng tư luống những ngậm ngùi

Tháng tư sao chẳng thấy vui trong lòng

Tháng tư phận số long đong

Tháng tư bạn đã hết mong trở về

 

Tháng tư bôi xóa lời thề

Tháng tư hoảng loạn cận kề nỗi đau

Tháng tư mình đã mất nhau

Tháng tư trí nhớ in sâu chẳng mờ

 

Tháng tư bóng phượng thôi mơ

Tháng tư hụt hẫng thờ ơ cuộc đời

Tháng tư nghẹn uất bao lời

Tháng tư vận nước đổi dời điêu linh

 

Tháng tư tướng lãnh hy sinh

Tháng tư tự sát buông mình thiên thu

Tháng tư lính phải tội tù

Tháng tư hứng chịu đòn thù Bắc phương

 

Tháng tư bỏ lại quê hương

Tháng tư suối lệ không lường bể dâu

Tháng tư nay lại u sầu

Tháng tư tưởng nhớ canh thâu khóc cười

 

Tháng tư tờ lịch ba mươi

Tháng tư nghĩ mãi chuyện người ra đi

 

(Minh Thúy Thành Nội

Tháng 4/30/2023)

No comments: