Wednesday, May 3, 2023

THÁNG QUỐC TANG & NỖI BUỒN THẤT TRẬN (NHẤT HÙNG)

 


 

KỂ SAO CHO HẾT…

 

Ngày này khói lửa phủ quê hương

Tang tóc điêu linh khắp nẻo đường

Vỡ tổ chim bung ra tứ hướng

Nát rừng hổ dạt đến muôn phương

Người đi chua xót đau oằn ruột

Kẻ ở ê chề hận thấm xương

Chết dở sống mòn đầy tủi nhục

Kể sao cho hết nỗi bi thương

 

nhất hùng

 

 

THÁNG “QUỐC TANG”

 

Cứ đến tháng tư “tháng quốc tang”

Gợi bao cay đắng thuở tan hàng

Ước mơ dệt mộng đành tiêu tán

Hoài bão xây đời phải đứt ngang

Vạn bại binh lao đao lận đận

Triệu con dân xất bất xang bang

Cha tù đày, mẹ con ly tán

Thân phận “người thua” quá bẽ bàng

 

nhất hùng

 

 

NỖI BUỔN THẤT TRẬN

 

Sau ngày oan nghiệt phải tan hàng

Thế sự đảo điên quá bẽ bàng

Đám “thắng cuộc” vênh vang tự đắc

Bọn “ba mươi” hống hách ngang tàng*

Người thua “cải tạo” ôi chua xót

Dân khổ “vượt biên” quá phũ phàng

Như thể bất ngờ sa địa ngục

Thấu trời dậy đất tiếng kêu than

 

nhất hùng

*”bọn ba mươi”: thành phần nhảy ra ăn có sau ngày 30/04/1975

 

No comments: