Thursday, May 4, 2023

ĐÀI PHÁT THANH SÀI GÒN - BẢN TIN CUỐI CÙNG & VUỐT MẶT (VIỆT DZŨNG-TRÌNH BÀY)

 


Đài phát thanh SÀI GÒN - Bản tin cuối cùng | Go Vietnam

Đoạn ghi lại bản tin phát thanh cuối cùng của Đài phát thanh Sài Gòn vào cuối tháng 4 năm 1975.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGsmNWtXvlLZVlbZtDGvcRlrmxM?projector=1

 


VUỐT MẶT

NHẠC ANH VIỆT THU – VIỆT DZŨNG-TRÌNH BÀY

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGsmNWtXvlLZVlbZtDGvcRlrmxM?projector=1


No comments: