Saturday, May 20, 2023

CHIM DI TRÚ (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Chim Di Trú

 

Chiều nay nắng trở sang màu tím

Biển lặng khung trời mây tiếp mây

Xa mãi…đàn chim di trú ấy

Mịt mùng năm tháng mỏi mòn bay!

 

Tổ ấm giờ đây khuất núi xanh

Cô đơn xa biệt chốn yên lành

Chim kêu thảng thốt chiều ly tán

Rời bỏ rừng xanh bỏ lá cành!

 

Năm tháng đàn chim sầu viễn xứ

Tiếng kêu khoắc khoải buồn xa xăm

Nước mây sông núi màu cô lữ

Vang vọng rền trời nỗi hận căm!

 

Năm canh chim mãi còn thao thức

Trọn mảnh hồn quê ngập đắng cay

Bao nỗi oán cừu như lửa rực

Chờ mong thời vận một vòng xoay.!

 

Chim nhớ đường về bên tổ cũ

Chỉ chờ xuôi gió thuận đường bay

Chim sẽ họp đàn vang tiếng hót

Xoè tung đôi cánh vượt trời mây!

 

Hàn Thiên Lương

 

No comments: