Friday, May 19, 2023

THÁNG NĂM SẦU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 

 


Tháng Năm Sầu

 

Nắng tháng năm ươm vàng bao nỗi nhớ

Biết bao giờ tìm lại nắng quê hương

Nghe tiếng ve thương phượng hồng nức nở

Từng cánh rơi đỏ ngập cả sân trường!

 

Đời học trò cớ sao đời sương gió?

Sau mùa thi mỗi đứa một phương trời

Áo thư sinh đổi thay thành áo trận

Xa mái trường xuôi ngược chốn xa xôi!

 

Giặc xâm lăng nước non tràn khói lửa

Bước tang bồng theo dấu đấng hùng anh

Tháng năm dài trải thân ngoài chiến đia

Chẳng đêm nào giấc ngủ trọn năm canh!

 

Đời chiến sĩ khắc sâu tình non nước

Chí can trường ngăn chặn bước quân thù

Quyết xả thân không bao giờ lùi bước

Đời hào hùng sáng mãi đến thiên thu

 

Nhưng quê hương đến một thời suy vận

“Vì mưu gian của bạn lẫn quân thù”

Không thua trận mà ta đành thua cuộc

Nước non nhà tang chế… cảnh âm u!

 

Thân chiến sĩ xa rời nơi chiến địa

Bước nhọc nhằn lệ đổ khóc quê hương

Buông tay súng thấy cuộc đời vô nghĩa

Có nhiều người tự tận thật đau thương!

 

Biết bao người lầm than vòng lao lý

…Ra khỏi ngục tù… sống cảnh lưu vong

Tháng năm về, nhớ đau mùa tang chế

Thương quê nhà còn lắm nỗi long đong!

 

Tuổi học trò mịt mờ trong ký vãng

Ai còn đây ai khuất bóng bên trời?

Từng phút giây đau thầm đời lỡ cuộc

Mái tóc sầu nay bạc trắng như vôi!

 

Hàn Thiên Lương


No comments: