Tuesday, May 23, 2023

CHUYỆN NGỤ NGÔN - BÒ VÀ BÁNH XE (BÙI PHẠM THÀNH)

 

Bò Và Bánh Xe


 

Đôi Bò đang kéo một xe

Đầy hàng trên một đường quê bùn lầy

Ra sức kéo chiếc xe này

Mệt nhọc nhưng chẳng một lời kêu than.

 

Bánh xe nhiệm vụ dễ dàng

Nhưng lại rên rỉ thở than lắm điều

Đôi Bò cố gắng bao nhiêu

Bánh xe thì lại càng nhiều than van

Khiến cho công việc trở nên

Khó khăn mỗi lúc càng thêm nhọc nhằn.

 

Bực mình Bò nói "Hãy câm,

Làm gì mà phải thở than lắm điều

Chúng tôi làm việc rất nhiều

Các bạn làm ít lắm điều than van."

 

Những kẻ luôn mồm thở than

Lại là những kẻ chẳng làm bao nhiêu.

 

Bùi Phạm Thành

(ngày 10 tháng 5 năm 2021)

 

No comments: