Wednesday, May 17, 2023

NGÀY XƯA HOÀNG THỊ (ĐOÀN PHÚ YÊN TRÌNH DIỄN)

 


HỌP MẶT CỰU GIÁO SINH SPQN TẠI NHA TRANG NGÀY 10 VÀ 11/05/2023 - CA KHÚC NGÀY XƯA HOÀNG THỊ - ĐOÀN PHÚ YÊN TRÌNH DIỄN

https://www.facebook.com/loc.levan.589/posts/927110801678795/?vh=e&extid=MSG-UNK-UNK-UNK-UNK_GK0T-GK1C


No comments: