Wednesday, May 10, 2023

ĐI BỐC MỘ CHỒNG (ĐP THƠ)

 

Đi bốc mộ chồng

Thơ đpthơ.


Anh tù biệt giam vì anh thua trận/ Chẳng có thư từ cũng chẳng có tin. (Hình: Triết Trần)

Thân tặng những thiếu phụ có chồng bị tù tội
chết trong các “trại tù cải tạo” sau 30-04-1975

Anh tù biệt giam vì anh thua trận
Chẳng có thư từ cũng chẳng có tin
Anh chết mấy năm hôm nay tin báo
Đi nhận xác chồng chắc chỉ nhận xương

Một đời vì nước hy sinh
Bị vùi bị dập chôn bìa rừng sâu
Hôm nay em đến mộ anh
Em bốc mộ anh em mang anh về
Gần vợ gần con anh hết cô đơn

Gió ngừng không thổi lúc chạm xương anh
Cây lá lặng buồn như đang cầu nguyện
Đây tấm thẻ bài anh giữ cho em
Em úp lên ngực tìm hơi ấm cũ
Của anh ngày trước anh chuyền sang em

Dế ở dưới mộ dế lên
Sao dế ở lại dế ở chung quanh
Nhìn em dế bỗng gáy to
Nghe như quân nhạc lính mình ngày xưa
Tiễn người vị quốc vong thân
Em không còn ngửi thấy mùi đất chôn
Sao em ngửi thấy hơi anh
Ở trong gió rừng quanh quẩn bên em
Hay anh hiển linh anh về
Rượu em không có sao mà lại say
Rừng già trong cõi rừng sâu
Sao em lại thấy căn nhà mình xưa

Fountain Valley 04/21/2023

No comments: