Monday, May 22, 2023

CÁI LƯỠI (NHẤT HÙNG)

 

CÁI LƯỠIGớm thay cái lưỡi vốn không xương

Xẻ dọc đâm ngang cả vạn đường

Đổi trắng thay đen ôi khó đoán

Vo tròn bóp méo thật khôn lườngXoay môi ton hót đầy nhân nghĩa

Lẻo mép lọc lừa rất bất lương

Nhờ nó khối anh nên chức phận

Còn bao người lại vướng tai ươngnhất hùng


No comments: