Friday, July 3, 2020

TA VÀ NUÍ NHẠN (NGUYỄN DUY TẨM)


Nguyễn Duy Tẩm 

 

TA VÀ NÚI NHẠN

Núi Nhạn không tìm đâu cánh Nhạn
Nhưng lòng người xa về đậu Tháp rêu phong
Trên cao nhìn hướng Biển Đông
Nhớ con da diết ngỡ lòng sóng xao

Gió Nồm nhắc chuyện não nao
Chùm vàng dú dẻ ngày nào chia nhau
Hoàng hôn níu bóng qua cầu
Người đi biền biệt một màu biển xa

Tuy Hòa một bóng riêng ta
Và chùm phượng vĩ nở hoa cuối mùa
Đâu đây vọng tiếng chuông chùa
Dòng sông lặng chảy chèo khua bến tình

 

NGUYỄN DUY TẨM


No comments: