Saturday, April 2, 2022

LỬA ĐỎ CHIẾN TRANH (TRẦN THỊ NGUYỆT MAI)

 Trần Thị Nguyệt Mai

Lửa đỏ chiến tranh

Những mẹ già cầu kinh, lần tràng/ Những thiếu phụ, rất trẻ, mang khăn tang. (Hình minh họa: Dan Kitwood/Getty Images)


Mặt trời lên như lửa đỏ chiến tranh

Màu đỏ hung tàn hủy diệt

Cướp biết bao mạng sống dân lành

Đưa tôi về những năm tháng xưa

Cuộc chiến giữa hai bờ Bến Hải

Đạn và bom như những trận mưa

Những căn nhà ấm nồng hạnh phúc

Qua một đêm vụt cháy tan hoang

Còn trơ lại cột kèo bén lửa than

Những người sống dật dờ như chết

Những mẹ già cầu kinh, lần tràng

Những thiếu phụ, rất trẻ, mang khăn tang

Những em nhỏ lấm lét, hãi kinh

Có đứa quấn chặt mẹ vừa khóc

Ngậm trong mồm đầu vú cạn khô

Hãy ngừng lại ngưng tay chém giết

Đừng nhân danh vì bất cứ thứ gì

Chiến tranh – con thú dữ – hãy mau đi!

 


No comments: