Thursday, September 1, 2022

THƯƠNG EM (TỪ TRẨM LỆ)

 Nhà thơ Từ Trẩm Lệ qua đời năm 1998, hưởng thọ 73 tuổi.

Thương em bóng lẻ âm thầm. (Tranh: Mai Thứ)

 

Cho ta những tối em buồn

Thương em vóc liễu nhành mai

Chiếc thân bé bỏng giữa đời mênh mông

Thương em vỡ mấy chuyện lòng

Thương em nửa kiếp nghẹn dòng lênh đênh

Kiếp sinh gió não mưa phiền

Kiếp phù hoa hỏi có bền bao lăm?

Thương em bóng lẻ âm thầm

Khổ đau câm nín lệ đầm trong tim

Khổ đau em đó ai đền

Thương em từ ấy triền miên đôi lòng

Thương em nước mắt mùa đông

Thương em má thắm môi hồng đem chôn

Cho ta những tối em buồn

Những đêm chớp bể mưa nguồn lòng em

Bóng cô đơn giải bên đèn

Hồn đau thương, nước mắt mềm khăn thêu

Thương em uổng nét yêu kiều

Ta xin mang hết sáng chiều em đau!


No comments: