Thursday, April 6, 2023

HỠI CẢNH TUYẾT SẦU & NGẨN NGƠ Ý ĐÀN (TUỆ NGA)

 

Mùa Đông đang lùi bước để nhường chỗ cho mùa Xuân, và cung đàn êm ái cũng theo về trong lòng người viễn xứ.

 

Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Thơ Tuệ Nga: Hỡi Cảnh Tuyết Sầu - Ngẩn Ngơ Ý Đàn” để tiễn đưa những cơn mưa tuyết và giang tay chào đó mùa Xuân.

 

Hỡi Cảnh Tuyết Sầu

Đêm đất khách

hồn lang thang

Về đâu ? tám nẻo trời u tịch...

bàng bạc không gian

Mưa Tuyết mênh mang !

 

Trắng trời mưa tuyết mênh mang,

Tuyết ơi, phủ kín nhân gian bất bình ...

 

Về đâu ? Về đâu ?

Gửi về đâu u uẩn tâm linh !

 

Trời mưa Tuyết ...

       hay lòng mình bão Tuyết !

 

Từ ly biệt,

lìa Quê Hương !

Thuyền bạt gió xa khơi,

 

Đêm nay Mưa Tuyết đầy trời

Quê Ơi ! chắn nẻo rối bời tâm tư ...

 

Hồn lênh đênh,

         đêm Bão Tuyết dật dờ !

 

Bay về đâu ?

Trôi về đâu ?

      Hỡi mảnh Hồn đau !

      Hỡi cánh Tuyết sầu ...

 

Trắng tâm tư

        mưa Tuyết phủ

        Hỡi đâu quê mình !

 

U uẩn Tâm linh

trang thơ nhòa lệ...

Tâm tình khôn vơi !

 

Rơi rơi ... 

      Tuyết sầu từng cánh chơi vơi ! 

      Hồn lang thang ...

              Mộng ngậm ngùi quê xưa  ...

 

 

Tuệ Nga

 

Thành Phố Hoa Hồng,

Oregon Mùa Tuyết 

Ngẩn Ngơ Ý Đàn

Chiều ra Biển, thoáng tìm mình 

Vách Mây ai dựng trường thành ngất cao

Trời mang mang ! Sóng nao nao !

Lại nghe gió thoảng xạc xào trong tim

 

Mộng đời trắng cánh hoa niên

Bờ xa, bãi vắng, ai tìm dấu chân!

Dấu chân trên cát bâng khuâng

Vần thơ mây nổi ...âm thầm Cát bay ...

 

Người từ phố chợ về đây

Có nghe sóng nước hiển bầy Chân Như

Thoáng là Thực, thoáng là Hư,

Hoàng hôn đổ bóng phù du phận người !

 

Mong manh những sợi tơ trời

Đỉnh mây! Gió hát ý đời Hư Vô!

Nửa bài thơ ... Nửa bài thơ ...

Giữa chiều gió lộng ! Ngẩn Ngơ Ý Đàn !

Mang Mang ! Trời Biển ! Mang Mang ...

 

 

Tuệ Nga

 

Oregon, Miền Tây Bắc,

Tháng Tư, 4/2/ 2023


No comments: