Tuesday, May 2, 2023

NÓI KHÔN CÙNG /30/04 - MỘT NGÀY BUỒN /TƯỞNG NIỆM "VỊ QUỐC VONG THÂN" & BUỒN NÀO BẰNG (NHẤT HÙNG)

 


 

NÓI KHÔN CÙNG

 

Tháng Tư cả nước chịu tang chung

“Bên thắng” trả thù, oán chập chùng

Đã bức dân bần hàn khốn khó

Còn đày “ngụy” đói rét lao lung

Người tù tội ngậm hờn hoài vọng

Kẻ sống mòn vờ dại khật khùng

Nhục nhã đắng cay sao kể xiết 

Một trời sầu thảm nói khôn cùng

 

nhất hùng

 

 

 

30/04 - MỘT NGÀY BUỒN

 

Ngày này bóng tối phủ quê hương

Ôi biết bao oan nghiệt đoạn trường

Chồng biệt vợ thân tù núi thẳm

Con lìa mẹ xác nổi trùng dương 

Nhân tình tráo trở, đời vô đạo

Thế thái đảo điên, sống bất lương

Đói khổ biến người thành súc vật

Để sinh tồn, lắm chuyện bi thương

 

Nhất hùng

 

 

TƯỞNG NIỆM "VỊ QUỐC VONG THÂN"

 

Tháng tư khói lửa ngập quê hương

Tang tóc điêu linh cảnh đoạn trường

Đất tựa quay cuồng trong bão tố

Trời như đảo lộn giữa mù sương

Lính hy sinh, dạ hoài ghi nhớ

Tướng tuẫn tiết, tâm mãi tiếc thương

Thầm tưởng niệm "vong thân vị quốc"

Những anh hùng dũng cảm kiên cường

 

nhất hùng

 

 

BUỒN NÀO BẰNG

 

Tháng tư gợi nhớ cảnh điêu tàn

Ôi, phận bại binh quá bẽ bàng

Ngậm đắng "lao nô" nơi núi thẳm

Nuốt cay "cải tạo" chốn rừng hoang

Rồng sa vũng cạn tôm cười nhạo

Hổ lạc đồng khô chó cắn càn

Thế cuộc lật ngang bao tủi nhục

Buồn nào bằng gãy súng tan hàng

 

nhất hùng


No comments: