Monday, October 12, 2020

VỢ TÔI (LĂNG TIẾN)
Vợ Tôi

Nắng to rồi lại mưa to
Mình đừng suy nghĩ thêm lo chóng già
Chúng ta cùng sống một nhà
Biết rằng vất vả cũng là vì con
Mình đi lên núi lên non
Kiếm được gánh củi đã mòn đôi chân
Chợ xa cho chí chợ gần
Đong từng đấu gạo đỡ đần bữa trưa
Nuôi con ăn học không thừa
Vợ chồng hạnh phúc cho vừa lòng anh
Mai này con đạt công danh
Nhà tranh hóa ngói ở lành vẫn hơn
Mình đi cho khéo khỏi trơn
Con ngồi trên lớp cảm ơn mẹ nhiều.

Lăng Tiến

No comments: