Tuesday, October 27, 2020

BUỊ TRĂM NĂM (BÁCH MỊ)

 

Bụi trăm năm

 

Nắng xổ dốc chiều xanh còn đứng lại
Em ngập ngừng tay nắm lá ban mai
Trên lối cũ bước chân hình dấu mới
Chuông mõ em, kinh kệ nắng phai màu
Người bước tới, những quanh co lùi lại
Đá tháp tùng con sóng dội cơn mơ
Thuyền một bến cập trên bờ Thu cũ
Biển một bờ neo lại dấu Xuân phai
Hè ngập ngừng công bố một cơn mưa
Gió cũng ướt đâu ngoại trừ em hay nắng
Con chim vịt kêu trên ngày yên lặng
Chiếc bóng trên đường
tha thướt
bụi trăm năm

 

Bách MịNo comments: