Friday, October 16, 2020

IMF GHI NHẬN GDP ĐẦU NGƯỜI CUẢ VIỆT NAM VƯỢT PHILIPPINES (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC - VOA)

 


Trực tiếp: Câu chuyện kinh tế với GS- TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là IMF ghi nhận GDP đầu người của Việt Nam vượt Philippines. IMF tính toán rằng GDP đầu người của Việt Nam đạt gần 3.500 đô la trong năm 2020. Chương trình bình luận về kinh tế của VOA tìm hiểu xem Việt Nam đạt được thành tựu này nhờ những yếu tố gì và tương lai sẽ như thế nào.

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/354284309116891

 


No comments: