Wednesday, October 21, 2020

NHỎ HUẾ (THANH XUÂN TRẦN THỊ)

 

Thanh Xuân Trần Thị – Nhỏ Huế

 

Tranh: Đinh Trường Chinh

Nhớ Huế đêm nào, Nhớ Huế Xưa,
Huế Đêm Trăng tỏ vọng tiếng hò,
Thuyền ai lướt Trên Sông Hương đó,
Bến Ngự Đêm Tàn trong sương mơ!
Em với Tà Áo Tím trong mưa,
Vành nón che nghiêng Mắt Huế Xưa,
Dẫn Anh về Đây Thôn Vỹ Dạ
Huế Và Em đó, nói sao vừa!
Mai Trở Lại Huế nhé anh thưong,
Mưa Trên Phố Huế, Huế Mù Sương,
Không ngăn ai được niềm Nhớ Huế,
Gởi Huế Thương
 dòng lệ vấn vương!

 

(Những chữ nghiêng trong bài là tên bài hát)

No comments: