Thursday, October 22, 2020

HỎI NGƯỜI TRI KỶ (HP. NGUYÊN VŨ)

 


HỎI NGƯỜI TRI KỶ

 

Hoàng hôn thu rớt mặt hồ

Gió khơi niềm nhớ vi lô xạc xào

Thuyền ai chở nặng trăng sao

Mái chèo khua nước dạt dào tình quê

Sông quê sương xuống nặng nề

Một dòng nước biếc trăng thề đầu non

Dậm dài một tấm lòng son

Ai người tri kỷ có còn nhớ chăng !?

 

. 1978

HP.NGUYÊN VŨ


No comments: