Thursday, October 15, 2020

RIP: LÊ THỊ LÁNH

 


Được hay tin thân mẫu của 

Anh QUÁCH ĐÌNH LỰC

Cựu HS Nguyễn Huệ k. 65-72

 

Cụ Bà : LÊ THỊ LÁNH

Vừa mãn phần tại Tuy Hòa 

Ngày 13 tháng 10 năm 2020

Hưởng thọ : 93 tuổi 

Thành thật chia buồn cùng GĐ anh Quách Đình Lực.

Nguyện cầu Hương Linh cụ bà LÊ THỊ LÁNH

Vãng Sanh Tịnh Độ.


 
No comments: