Monday, October 12, 2020

BÊN HỒ (NGUYỄN ĐAN TÂM)
Bên hồ

Một mình thơ thẩn bên hồ.
Người qua kẻ lại hững hờ thế gian.
Mặt hồ, sóng vỗ tràn lan.
Gió mai thổi mạnh, bạt đàn cánh chim.
Trời cao, biển rộng, khôn tìm.
Người xưa đâu mất, tim ta héo gầy.
Nước hồ in bóng còn đây.
Tình ta nay đã cao bay, xa rồi.
Mặt trời vẫn mọc người ơi.
Nắng mai nhảy nhót, cợt cười, trêu ta.

Nguyễn Đan Tâm

No comments: