Saturday, October 24, 2020

TRĂNG VÀ EM (BEN OH)

 

Hỡi trăng có nghiêng về bên ấy. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Trăng và em

 

Hỡi trăng có nghiêng về bên ấy
Nhớ qua Thôn Vỹ hỏi giùm tôi
Nàng còn ở đó hay đi vắng
Cho tôi gửi dặm mấy đôi lời

 

Nếu người dạo ấy vẫn còn mơ
Lời thề trăng cũ chẳng phai mờ
Vẫn mãi chờ anh đêm bóng nguyệt
Xao xuyến trong lòng viết nên thơ

 

“Trăng ơi! Có nghiêng về bên đó”
Hãy nói giùm hai chữ yêu em
Nỗi buồn thầm nhủ gợi trong tim
Đây Thôn Vỹ hai đầu nỗi nhớ

 

Gói trong trăng lệ đắng đôi bờ
Chiều thu vài sợi nắng vẩn vơ
Giấu mãi hồn ai trong ký ức
Đêm ni bên nớ đếm từng giờ

 

Xuân thì qua khỏi tuổi ngàn khơi
Trăng ơi! Hãy nhớ cho một thời
Hồn ai thức trắng đêm nay nhớ
Để người con gái ngóng chơi vơi.

 

Ben Oh

Houston TX 3/10/20

 

 


No comments: