Tuesday, October 13, 2020

CHUÔNG GỌI HỒN AI (TUYẾT VÂN)

 

Chuông gọi hồn ai

 

thơ Tuyết Vân

 

Chuông đổ dài buồn bã
Vang từng hồi ngân vang
Hai trăm ngàn người đã
Xuôi tay biệt cõi trần

 

Chuông gọi hồn người chết
Chuông gọi hồn người dương
Chuông đổ hồi vĩnh biệt
Người khóc người tiếc thương

 

Người ra đi vội vã
Chưa kịp sống cuộc đời
Người ra đi nghiệt ngã
Trong căn phòng đơn côi

 

Người ra đi buồn bã
Xa rồi những cuộc chơi
Đưa người qua bên mới
Chuông thúc đổ hồn tôi.

 

(*) Tên một tác phẩm do Huỳnh Phan Anh dịch từ cuốn, “For Whom The Bell Tolls” của Hemingway.

No comments: