Wednesday, October 14, 2020

MÔ PHẬT! GẶP NẪU RẦU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 

MÔ PHẬT ! GẶP NẪU RẦU


Lâu quá rầu , từ khi qua tới Mĩ , thời dan khoong còn roọng nữa , nên Ngiên Ngiện cố gắn  sám hấu , những tiền nghịp , còn sót lại
Một Phật Tử trên Xài Gòn , cúng dườn một bộ Y Hậu , nhưng ngặt một nẫu là y đại , nên Ngiên Ngiện khoong dám mặc thườn xiên , chỉ mặc khi có những nơi có đạo tràng quan troọng , đoong đảo, coi như đó là bộ y día


Đi Houston dự Đại Lỡ Phật Đản , đem mang bộ y día , để tăng thim sự trang nghim nơi chốn đạo tràng thanh tịnh , dừa đắp y hậu xong , nhìn thấy cũng trang ngim , đườn đườn tăng tướng ,dung mạo khả quan chớ bộ . Ngiên Ngiện đang ngầu dí quý Quà Thượn , Thượn Tạ , Đại Đức nơi phoòng khách  , biết thân biết phận nên ngầu tuốt luốt  phía troong , chớ phải ngầu phía quài đâu, dãy mà Nẫu ..................


Nẫu ở Nha Trang , nhưng quơ ở An Dân , coi như đoòng hương của Ngiên Ngiện , hầu còn ở Phú Yên , mẫu năm nẫu ra Chùa Từ Ân 3 lần , bạn của nẫu thời trẻ chaau là chị Hạnh , người Chị Áo Lam khoong có cấp , cả hai ngừ  lên Chùa Từ Ân dà thườn nấu chè Thái cúng dườn


Đang ngầu lim dim nịm Phật , bổng nhiên  ở sau lưng có 1 ngừ chắp tay hõi : Mô Phật , Thầy có phãi là Thầy Ti khoong dãy ,
Sao dãy Oong , ở xứ này mà có ngừ biết tên cúng día của tui na hé , chưa kịp trả lời , Nẫu típ tục , Mô Phật Thầy có phãi là Thầy Kỳ khoong ?


Lúc này mặt mày hơi bị tái rầu , ai mà biết tên cúng kơm của tui rỏ ràng luôn dãy , chưa dám quay mặt lại , trong đàu sy ngĩ , ai hé , dọng nói khoong có quen , lạ quắc , nhưng làm sao biết tên tộc tui dãy trời , Mô Phật
Chưa dừng lại ngen , Nẫu típ tục , “Thầy có phãi là Thầy Ngiên Ngiện khoong , sao dúng Oong Thầy, con quen hầu ở Phú Yên.” mồ hâu nhỏ dọt , lấm tấm trên trán một làn nước mồ hâu , nhưng lau khoong kịp ráo , ai mà biết toong ti , gốc gát , họ hàng từ nhỏ tới lớn của Ngiên Ngiện dãy , biết tên cúng día , cúng kơm luôn , biết pháp danh dà biết chùa luôn , chỉ có ngừ Phú Mỹ - An Dân mới biết , chứ khoong có ai có thở biết được , hỏong lẻ ngừ An Dân mà sao dọng nói nữa nẫu , nữa ne . Trong đàu Ngiên Ngiên ngĩ tới ngừ này ngừ kia mà chưa có lời dải đáp.
Lúc này Ngiên Ngiện : ngim mặt quay lại , khoong thở nhìn ra , khoong biết là ai hết , nhưng đén giờ quàng đạo rầu , phải thú thiệt: “Dạ tui là Ngiên Ngiện , mà sao Cô biết , thâu ra đay hỏi thăm thử.”  Đùng một phát, 3 hồi kiền chì  báo hiệu  đến dờ bắt đầu cung nghinh chư tôn đức quan lâm lỡ đài  , hẹn sau lỡ , rầu nói chiện , mừng quá tai qua nạn khỏi , tật bịnh tiu trừ , mừng muốn hụt hơi
Tậu nẫu thiệt . Ngiên Ngiện tưởng đâu , sau lỡ là khoong còn gặp nữa .khoong ngờ cả gia đình nẫu chờ ở bên quài sân chùa , xả y hậu xoong , Ngiên Ngiên ra gặp , cũng chưa nhận ra được , dì lâu quá cũng hơn 10 năm rầu còn dì.


“Nẫu dới thịu Nẫu là Chị Lụm , ngừ hay đi dí chị Hạnh -An Dân lên Chùa Từ Ân mấy năm xưa , Chị Lụm qua Mĩ cũng 12 năm , mấy năm sau đó có dìa lại Ti An , chỉ nge là Thầy đi đâu mất tiu rầu ,dờ đây gặp lại mừng quá , Chị Lụm là đệ tử ngũ dới của Sư Trưởng Thích Nữ Tâm Đăng Chùa Linh Sơn -Chụt -NhaTrang.”  Nhớ dà biết nhưng chưa nhận ra dì............... đâu biết cái dì phía trước
Chị Lụm mở khẩu trang ra , lúc  này , Ngiên Ngiện đã nhận ra chị , Nhưng cũng phải thủ thớ , đứng chắp tay nghim trang lắm ngen, gia đình ai cũng hỏi thăm Ngiên Ngiện thật lâu , chị nói dờ chiều rầu , tụi con dìa , ngày mai đi làm nữa , mai mốt tụi con rảnh , lên chùa Thầy thăm , tụi con lên Thầy 7 tiếng lái xe chớ mấy
Tậu gia đình chị ghơ , lâu quá mới gặp , muốn chắc ăn , hỏi sơ iếu lí lịch căn bản , từ A tới Z , mà nẫu không cần biết xung quanh là ai luôn , ngừ nẫu thật thà đến dãy chớ hoỏng phãi chơi
“Dờ Thầy là Thượn tạ rầu hả , nhanh hửng mới đây mà lên rầu na  , Oong dà của con dí Má của Thầy đoòng quơ , thâu Thầy làm Thầy , chớ đững làm Thượn Tạ , Quà Thượn chi , ngừ đoòng quơ đoòng kiển mà”
Đúng là nẫu , nẫu thiệt thà quá chừng luôn , lâu lâu gặp mà không cho lên chức , muốn kiu cái dì thì kiu chớ , sao cản dãy trời
Thầy , Thượn Tạ , Quà Thượn dì cũng được mà , lạ dãy ngừ ta lên chức mà cũng khoong cho.


“Dãy đó : Thầy cho gần ,lên chức chi mắc coong , lỡ lên nhà con, con phải khúm núm mệt lắm, tậu ngịp Oong dà Ỏong khoong dám nói chiện , thâu dìa , chửng con sẻ lên thăm Thầy , dờ cúng chút đỉnh đỗ săn ngen .Mô Phật.”


Dãy mà sao Ngiên Ngiện cũng thích gặp ngừ nẫu dãy hà , nẫu thiệt thà , ba hàng con gà hàng xóm mất hết , dì khai thiệt cho ăn trộm nó dô nó bắt
Mô Phật , gặp nẫu rầu


Oklahoma September 17, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: