Tuesday, October 27, 2020

GẶP GỠ GIA ĐÌNH SẢN PHỤ BỊ LŨ CUỐN TRÔI TRÊN ĐƯỜNG ĐI SINH (VOA)

 


Gặp gỡ gia đình sản phụ bị lũ cuốn trôi trên đường đi sinh

 

Đây là con đường vào nhà sản phụ vắn số Hoàng Thị Phượng, ở Thừa Thiên Huế. Sản phụ Phượng đi nhờ một chiếc thuyền nhỏ ra trạm xá và rủi ro đã xảy ra. Trong hương khói và tiếng tụng niệm cầu siêu, nhiều người mong rằng tình cảnh chết tức tưởi này sẽ không còn gặp nữa.

 

Bấm vào link để nghe câu chuyện thương tâm:

https://www.voatiengviet.com/a/5633518.html

 


No comments: