Thursday, October 8, 2020

BÁNH SÈO DÕ SỨ NẪU (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


BÁNH SÈO DÕ SỨ NẪU

 

Dân Nẫu , cả cuộc đời chưa ăn bánh sèo thì chưa gọi là Nẫu , Nẫu nào cũng phải biết ăn bánh sèo , từ mùa đông đến mùa xưn , giờ nào cũng có bánh sèo , nẫu tự làm hay đi mua quài chợ , hay nhà khác đổ , mình ăn ké. ,ăn ké có sao đâu mà mắc kỡ

Bán xèo làm dỡ òm à , ngâm gạo qua đim , rầu đi say bột , hay tự lấy cái cấu đá say bột cũng được , nếu muốn ăn ngon bỏ thim một chút xí giá , v..v ở đây Ngiên Ngiện không dám nói thim , dãy là nẫu hỉu mà........

Còn Ngiên Ngiện thì thích ăn bánh sèo dõ , bánh xèo dõ chỉ có bột gạo thâu , dậy mà ở Mĩ , mắc òm , 1 hợp 10 đồng chớ dỡn na , một hợp 10 cái , tặng thim một cái lấy thảo ,mua một hợp dìa chùa , ăn một nữa thâu, năm cái rử , còn năm cái rử ngày mai ăn , chớ ăn một lần , ngày mai thích ăn nữa , phải tốn tiền không , tốn săng nữa , thâu ăn kiểu nhem thèm cho chắc cú , ăn cho cố , mai mốt không có một đồng xu đi dìa quơ , ở lì đây luôn ó

Hầu Ngiên Ngiện còn ở Phú Iên . Mẫu lần thích ăn bánh sèo , rủ nhau lên Thầy Quản Phác , giờ nào Thầy cũng quan hỉ cho ăn hết , dì Thẩy thường nói : phục dụ chúng sanh , là cúng dường chư Phật , nên miễn bàn

Bàn dân thiên hạ đồn thẩu , muốn ăn bánh sèo , lên Bác Nhã là có liền , ăn no nê xong , hồn ai nấy dữ , kiếm cái dõng nào đó , dứ góc xài , góc mít gì đó , ngủ một giấc , thức dậy cuốn gói đi dìa , dãy thâu , Tui ngĩ , ăn có dờ có dấc , không lẻ nữa đim , muốn ăn bánh sèo , lên kêu Thẩy đổ cho ăn , có nước ổng lấy cây ,ổng khụi cho chết na. , mấy ngừ súi bậy súi bạ.

Ăn bánh sèo quài ,mà ngộ lắm , ăn lần nào cũng ngon , dì ăn miễn phí , có một lần Ngiên Ngiện nói dới Thẩy ., Mai mốt mà Thầy trăm tuổi , con đờ nghị , đổ bánh xèo cúng Thầy , không cúng cái gì hết , được không dãy

Thẩy nói : Ông đừng có dỡn chơi nhen , ăn bánh sèo quài làm sao tui giãi thát nẫu, cúng cơm , nhưng mẫu lần cúng cho thim 3 cái bánh sèo nữa thì được

Dãy rầu có ăn râu sống không

Sao không có , râu sống dưa leo nữa chớ

Trời , chết rầu mà sao đòi hỏi dãy , ai cúng cái dì mình ăn cái đó chớ

Rầu Ngiên Ngiện nghĩ : hổng lẻ mẫu lần cung tiến dác linh : Ông Quà thượng xám chủ , Ổng sướng : Môn đồ Pháp quyến , quì trước dác linh đường ,cúc cung hiến bánh sèo ( thay dì cúc cung hiến phạn ) , dụ này hơi bị mới , Mô Phật hổng dám làm.

Lần sau Ngiên Ngiện lên ăn đúng mùa mưa , râu cỏ , không có cọng nào hết

Ngiên Ngiện hỏi : Thầy sao bữa nay không có râu sống

Rau gì mà rau , mưa mịt mù cả tháng nay , làm gì có râu , mưa nó giã mình còn chết huống dì mấy cái thứ râu đó , có gì ăn nấy , ông sao đòi hỏi quá

Mô Phật , hổng có râu thì thâu , làm dì la dữ dẫy trời .

Giã hai trái ớt hiểm , cho thiệt nhỏ , lấy chút nước tương hột đổ dô , cho chút đường , quậy lên

Bưng xuống bíp , đổ cái nào ăn cái đó , nhớ ăn dừa phải thâu , ăn no quá , lỡ nó ách cái bụng , là một đi không trở lại , ăn cơm cúng nhen

Ngon sao thì ngừ ăn biết , dờ mà diễn tả ra , ở đây tự nhiên muốn book vé mấy bây dìa liền 50 giây sau.

 

Oklahoma August 20. 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: