Friday, October 23, 2020

CÂU CHUYỆN KINH TẾ "CÁC BIỆN PHÁP CỦA MỸ NHẰM GIẢM THÂM HỤT THƯƠNG MẠI VỚI TQ (VOA- GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

“Các biện pháp của Mỹ nhằm giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc hiệu quả ra sao?”. Mỗi năm trong giai đoạn 2017-2019, dưới thời Tổng thống Trump, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc vẫn bằng hoặc cao hơn năm 2016, là khi Tổng thống Obama còn nắm quyền. Vì sao có những biện pháp được thực hiện mà tình hình chưa xoay chuyển?

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/997930117373538


No comments: