Sunday, October 4, 2020

ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN KHÔNG ĐUỢC NHẬP TỊCH MỸ (TH. LONG)

 

Đảng viên Cộng Sản không được nhập tịch Mỹ

Oct 4, 2020

WASHINGTON, DC (NV) – Đảng viên Cộng Sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác sẽ không được nhập tịch Mỹ, theo thông cáo báo chí của Sở Di Trú (USCIS) hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười.

Mục đích của thông cáo là giải thích Bảng Hướng Dẫn Chính Sách USCIS về việc cấm nhập tịch vì lý do là thành viên hoặc có liên hệ với đảng Cộng Sản hay bất kỳ đảng độc tài nào khác.

 

Tuyên thệ nhập tịch Mỹ. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

“Gia nhập hoặc liên hệ với đảng Cộng Sản hay bất kỳ đảng độc tài nào khác là đi ngược lại và không phù hợp Lời Tuyên Thệ Nhập Tịch Mỹ, trong đó bao gồm thề ‘hỗ trợ và bảo vệ Hiến Pháp cũng như luật pháp Mỹ,’” theo thông cáo.

Quy định mới này là một phần trong bộ luật rộng hơn đã được Quốc Hội thông qua nhằm chống những mối đe dọa về an toàn và an ninh cho nước Mỹ, thông cáo cho hay.

Nhìn chung, trừ trường hợp được miễn, bất kỳ người nhập cư nào là thành viên hoặc liên hệ với đảng Cộng Sản hay bất kỳ đảng độc tài nào khác (hoặc các tổ chức liên quan), ở trong nước hay ngoại quốc, đều bị cấm nhập tịch Mỹ, thông cáo viết. (Th.Long) [qd]

No comments: