Monday, October 26, 2020

RIP:NGUYỄN THỊ HOA (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Được hay tin  Thân Mẫu anh

Nguyễn Văn Sâm :New York - USA

Nguyễn Thị Thanh Thủy – Tiệm trang trí nội thất Hùng Oai -TP Tuy Hòa -Phú Yên là đồng hương Phú Yên

Cụ Bà : Nguyễn thị Hoa

Nguyên sanh :ngày  10/10/1937 tại Tuy Hòa -Phú Yên

Mãn Phần :  14 pm 24/10/2020 tại Syracure New York USA

Hưởng thọ : 84 tuổi

Lễ di Quan : 11am ngày 27/10/2020

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà : Nguyễn Thị Hoa

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Chùa Viên Giác xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

Oklahoma October 26, 2020

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

No comments: