Thursday, October 22, 2020

VỀ TRONG HƠI MẸ (THUỶ BÍCH)

 

 

VỀ TRONG HƠI MẸ

 

Miền Trung mưa gió tả tơi

Chúng con trăn trở Mẹ nơi quê nhà

Theo chồng mãi tận phương xa 

Lòng luôn canh cánh mưa sa cuối trời 

 

Chị em mỗi đứa một nơi

Cùng về tìm mắt Mẹ vui tuổi già

Dẫu bao đài các xa hoa 

Không bằng hơi ấm Mẹ già cho con

 

THUỶ BÍCH

No comments: