Wednesday, October 14, 2020

NGỌT NGÀO MAN TRÁ (THẦY THÍCH NGUYÊN NGUYỆN

 

NGỌT NGÀO MAN TRÁ


Đời là mật ngọt
Nhưng mật ngọt đắng cay
Cứ nếm vào đi
Sẻ thấy
Ngọt đắng như thế nào
Đời là ngọt ngào
Nhưng ngọt ngào man trá
Cứ nếm vào đi
Sẻ biết
Thói đời này , ranh ma
Đời là thật thà
Thật thà vô số tội
Cứ nếm vào đi
Sẻ chuốt
Những mất mát thương đau
Đời là vẻ đẹp
Vẻ đẹp của muôn màu
Cứ  nắm bắt đi
Sẻ được
Muôn ngàn những ảo hóa
Đời là thú vui
Những thú vui bất tận
Nhắm mắt vui đi
Sẻ nhận
Những hận thù triền miên
Cả em và tôi
Một kiếp đời mới cũ
Biết được gì đâu
Buông nắm
Những phần đau bất tận
Để rồi mai này
Chợt một ngày quay lại
Cuối một con đường
Được gì
Ngoài thân phận trắng tay
Đời là bể khổ
Bể khổ đầy trầm luân
Xin hãy gọi tên mình
Quay về
Quay về từ vô thủy


Oklahoma September 15, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: