Saturday, October 31, 2020

KINH TẾ TÀI CHÁNH XÍ NGHIỆP VỚI GS. TS KHƯƠNG HỮU LỘC 10/31/2020 (RADIO SAIGON DALLAS 1600AM)


 

RADIO SAIGON DALLAS-1600AM

Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/31/2020

 

 

Xin gởi đến quý vị kính mời nghe buổi phỏng vấn về bầu cử US Congressman Ron Wright trên đài Saigon Radio 1600 AM Dallas va 900 AM Houston. Please click on the link below (at the bottom): Kinh Tế Tài Chánh Xí Nghiệp với GS TS Khương Hữu Lộc - 10/31/2020 Then Select “ Download Audio File “ Then Click “ Open “ to Play (this is an MP3 file with audio only, no video recording)

 

https://www.saigondallasradio.com/?q=kttcxn_vw

 


No comments: