Thursday, October 22, 2020

TƯỢNG ĐÀI MIỀN TRUNG (NGUYỄN DUY TẨM)

 

TƯỢNG ĐÀI MIỀN TRUNG

Mềm lòng khúc ruột Miền Trung
Cái màu đất đỏ điệp trùng tang thương
Mẹ ôm con chết bên đường
Tràn về lũ quét còn vương ngấn sầu
Bức tranh đẹp đến muôn sau
Thát sinh từ đất ôm nhau vào lòng

NGUYỄN DUY TẨM


No comments: